نقد فیلم چهارشنبه سوری به کارگردانی اصغر فرهادی – شماره 344 ماهنامه فیلم صفحه های123 – 127