یادداشت(بهترین فیلمهای ایرانی و خارجی سال 73 از نگاه منتقدان و نویسندگان سینمایی مطبوعات کشور) – شماره 174 ماهنامه فیلم صفحه 37