1364

چشم انداز( (حضور سینما در انتخابات هند) و (جذابیت پنهان تبلیغ) و (ماموریت کور کننده) و (شکایت 007) و (چهار گلوله در تاریکی) و (مصیبت سینما رفتن)) – شماره 23 ماهنامه فیلم صفحه های 36 – 37

چشم انداز( (آمریکایی ها) و (زندگی شیرین برای سینمای ایتالیا) و (یکه سوار،کلاه و نقاب خود را پس می گیرد) و (چهرۀ دیگر سینمای چین) و (سرقت تصویر) و (از برکت وجود ئی تی!)) – شماره 24 ماهنامه فیلم صفحه های 26 – 27

چشم انداز( (ساعت زفیرلی) و (شکایت از نقدنویس) و (قتل عام بزرگ) و (بازداشت یک سینماگر) و (حادثه در استانبول) ) – شماره 25 ماهنامه فیلم صفحه های 24 – 25

چشم انداز( (جنگ ستارگان به روایت ریگان) و (روسها را بترسانید!) و (نفوذ سینمای مصر) و (از ژاپن خبر می رسد که…) ) – شماره 26 ماهنامه فیلم صفحه های 24 – 25

چشم انداز( (درمان لهجۀ بازیگران) و (چینی ها دالاس را دوست دارند!) و (گابریل گارسیا مارکز و ایرنه پاپاس سنگدل!) ) – شماره 27 ماهنامه فیلم صفحه های 24 – 25

چشم انداز( (با خونسردی به فیلمنامه بنگر!) و (جنازه هایی که از جا بلند نشدند) و (محبوب من،جنگ افزار!) ) – شماره 33 ماهنامه فیلم صفحه های 26 – 27

نقد فیلم دونده به کارگردانی امیر نادری(پرواز به ناکجا آباد) – شماره 33 ماهنامه فيلم صفحه های 36 – 37

چشم انداز( (ستاره ای به نام دوبلور) و (محاکمۀ رمبو به اتهام اشغال خاک دیگران) و (شکار تبهکاران توسط بی بی سی) و (پاداش متلک) ) – شماره 34 ماهنامه فیلم صفحه های 22 – 23