یک شمایل پر سوء تفاهم در پیشگاه تاریخ(جهانبخش نورایی،احمد امینی،سعید عقیقی و جواد طوسی از نقد فیلم و جایگاه منتقد در سینمای ایران می گویند) – شماره 64 ماهنامه سینما و ادبیات صفحه های 71 – 85