گفت و گوی مجید اسلامی،هوشنگ گلمکانی،مسعود مهرابی،جهانبخش نورايی و عباس یاری با عباس کیارستمی(هیچ توضیحی ندارم حق با تماشاگر است!) – شماره 236 ماهنامه فيلم صفحه های 28 – 37