یادداشت(بهترین ها به انتخاب 32 نویسنده و منتقد ماهنامۀ فیلم در بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر ) – شماره 297 ماهنامه فیلم صفحه 55