به قرار اطلاع محمدرضا گلزار شکمش را در اینستاگرام به معرض تماشا گذاشته است

1398/04/05

به قرار اطلاع محمدرضا گلزار شکمش را در اینستاگرام به معرض تماشا گذاشته است. سعدی می فرماید این شکم بی هنر پیچ پیچ -/ صبر ندارد که بسازد به هیچ. البته در مورد ایشان که غم نان ندارد و محبوب الحکومه است به نظرم شعر سعدی مصداق ندارد و بی هنری شکم منتفی ست. بی هنری در میل شدید به دیده شدن به هر بهائی و ترس از پا به سن گذاشتن و از ریخت افتادن و ازچشم افتادن است. هنرپیشه های بزرگ که خوشگلی و زرق و برق تنها متاعشان نیست چیزی به نام پیری نمی شناسند ‌و به لطف هنر بازیگری خود تا آخرین نفس درصحنه می مانند و کسی به وادی فراموشی پرتشان نمی کند.