نه لب لعل، نه غنچۀ دهان، نه خال هندو، فقط دو چشم افسونگر

برای دیدن متن کامل روی عکس زیر کلیک نمائید.