بی وفائی دونالد ترامپ به سگ شجاع

1398/08/06

بی وفائی دونالد ترامپ به سگ شجاع
دونالد ترامپ در نشستی که روز یکشنبه با رسانه ها داشت اعلام کرد که در حملۀ نیروهای امریکائی، ابوبکر بغدادی سرکرده داعش “مثل یک سگ مرد” و در همان حال اطلاع می دهد که در این عملیات خونین چند سگ هم همراه نیروهای ویژه بودند و ابوبکر بغدادی را تا انتهای تونلی که خود را در آن همراه سه فرزند خردسالش با استفاده از جلیقۀ انتحاری از بین برد، دنبال کردند و البته در این تعقیب خطرناک یکی از سگ های شجاع هم زخمی شد. اگر بی انصاف نباشیم سهم سگ ها در این یورش موفق به مخفیگاه ابوبکر بغدادی به نوبۀ خود کمتر از سهم نظامی ها نبوده است. اما با اینهمه چرا باید نقش و فداکاری آنها نادیده گرفته شود و برای توصیف مرگ یک فرمانده بی رحم و خوارکردن او از عبارت تحقیرآمیز “مثل یک سگ مرد” استفاده شود؟. شنیدن لاف و گزاف و حرفهای متناقض و بی سر و ته از زبان ترامپ عجیب نیست و دنیا به آن عادت کرده است. اما آنچه ترامپ گفت نمونۀ دیگری از صفات ناپسند و ناروائی ست که به این حیوان با وفا خواسته و ناخواسته نسبت می دهیم تا حرف و مقصود خود را به کرسی بنشانیم. هیچ جانداری به اندازۀ سگ راستگو نیست و حیله گری و کلک زدن و نمک نشناسی در مرام او وجود ندارد. اما هنگامی که اوج  ناراستی کسی را بخواهیم با خشم بیان کنیم می گوییم “مثل سگ دروغ می گوید”. یا با برداشت نادرست از شعر مولانا، خلافکاران و آدمهای بی اخلاق را اندرز می دهیم که “سگی بگذار ما هم مردمانیم”. و البته به آباء و اجداد این مخلوق بی نوا هم رحم نمی کنیم و از مزین کردن دشنام ها به “پدر سگ” دریغ نداریم. در واقع کوتاهتر از دیوار سگ با همۀ کمکی که در زندگی به آدمها می کند، گیر نیاورده ایم و با وجودی که با استناد به روایات مذهبی معتقدیم سگ نگهبان بیش از سیصد سال در کنار اصحاب کهف باقی ماند و به قول سعدی “آدم” شد، باز هم مانند خیلی از همنوعان صبور ما که بار هر مشقتی را برای راحتی و رفاه دیگران به دوش می کشند و آخر کار هم به هرکس و ناکس بدهکار هستند،  سگ زبان بسته همچنان مظلوم و قدر نادیده مانده است.